3424 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA 90010
213-637-7223
Missionoffice@la-archdiocese.org

COAR PEACE MISSION, INC.- GROUP 1570

COAR stands for the “Community of St. Oscar A. Romero”. It is the oldest organization in the world named for St. Romero and is administered by the Archdiocese of San Salvador. COAR is a school for 1,000 impoverished children, pre-kindergarten – 12th grade.

COAR is a home for 30-50 children in foster care. COAR has a clinic, vocational training, and other resources that support the entire impoverished community. You can join COAR and give children in El Salvador an alternative to the gangs by giving them safety and hope.

COAR’s story begins in 1964, when the Diocese of Cleveland, Ohio, took El Salvador as its mission territory. In the late 1970s, as El Salvador’s civil war began, San Salvador’s Archbishop Oscar Romero asked the Cleveland missionaries to work with refugees. Those missionaries saw orphaned children in the camps who were sick, hungry, and traumatized.  So, they brought them back to their parish for extra care. After St. Romero’s murder on March 24th, 1980, they named the orphanage after St. Oscar A. Romero and COAR was born.

The war in El Salvador ended in 1992. So why does COAR still need your help? COAR still needs your help because the legacy of the war is a shattered economy. Poverty has led to criminal gang violence that is among the worst in the world. COAR provides hope amidst these problems.  It is a safe place for the school and other community services.

However, COAR’s residential program for children, who cannot live with their families or who have no families, is our most important program. Your support will directly touch and heal such children as our girl with Down syndrome and a boy with severe health problems who were both abandoned at birth. COAR is the only home that they have ever known. They get excellent medical care and a warm and loving family. Several of our children lived on the streets, begging for food or stealing it before they came to COAR. Now they have good nutritious food every day. Many of the children came to COAR as young teenagers who had never been to school. Now they are learning to read and write and do math. They even learn computers. For many, the simple fact that they have a bed and a safe house to live in is a miracle. Most importantly, none are members of a gang or victimized by a gang. This is a miracle brought to them by you. COAR invites your support and needs your support.

For more information about the Coar Peace Mission, Inc., please visit their website at www.coarpeacemission.org.

To support the COAR PEACE MISSION, INC., please click on the button below to donate and either select your parish in the Archdiocese of Los Angeles and/or type Group 1570 in the memo box. God bless!

COAR significa “Comunidad de San Oscar Arnulfo Romero”. Es la organización más antigua del mundo que lleva el nombre de San Romero, y es administrado por la Arquidiócesis de San Salvador. Es una escuela para niños pobres, de pre-kínder a grado 12. Es un hogar residencial para 30-50 niños. Y también hay una clínica, educación vocacional, y otros recursos para apoyar a toda la comunidad. Te puedes unir a COAR y darles a todos los niños, niñas, y jóvenes una alternativa a las pandillas: seguridad y esperanza.

La historia de COAR empieza en 1964, cuando la Diócesis de Cleveland, Ohio, tomó a El Salvador como su territorio hermano en misión. En los últimos años de los 1970, al comienzo de la guerra civil salvadoreña, el arzobispo de San Salvador, Oscar Romero, pidió la ayuda de los misioneros de Cleveland, para trabajar con los refugiados. Ellos vieron en los campamentos niños enfermos, hambrientos, traumatizados. Los llevaron para su parroquia, donde los podían cuidar mejor. Después del martirio de San Romero, el 24 de marzo de 1980, nombraron el orfanato por él, y así nació COAR.

La guerra terminó en 1992. ¿Porqué COAR todavía necesita tu ayuda? Porque el legado de la guerra es una economía fracturada. La pobreza ha generado una tasa de violencia de pandillas que es entre las más altas del mundo. COAR es esperanza en medio de tantos problemas. Es un lugar seguro para la escuela y los otros servicios que provee a toda la comunidad empobrecida.

Lo más importante es el programa residencial para niños que no tienen o no pueden estar con la familia. Tu apoyo les afectará directamente, incluyendo a una joven con síndrome Down y a otro joven con graves problemas de salud. Los dos fueron abandonados en el hospital cuando nacieron. COAR es el único hogar que han conocido y allí reciben excelente atención médica y el amor de lo que es, para ellos, una familia. Varios niños vivían en la calle, mendigando o robando comida, antes de llegar a COAR. Hoy, tienen comida nutritiva todos los días. Unos llegaron ya grandes sin nunca haber ido a la escuela. Hoy, aprenden a leer, escribir, y sumar. Hasta están aprendiendo computación. Para muchos, el simple hecho de tener una cama propia y una casa segura es un milagro. Ninguno es miembro de una pandilla, ni tampoco está victimizado por las pandillas. Es un milagro hecho posible por ustedes. COAR te invita a apoyar, y te necesita.

Para obtener más información sobre la Coar Peace Mission, Inc., visite su sitio web en www.coarpeacemission.org.

Para apoyar a COAR PEACE MISSION, INC., haga clic en el botón de abajo para donar y seleccione su parroquia en la Arquidiócesis de Los Ángeles y/o escriba Grupo 1570 en el cuadro de memorando. ¡Dios los bendiga!

COAR là viết tắt của từ “Community of St. Oscar A. Romero” Cộng đoàn Thánh Oscar A. Romero. Đây là một tổ chức lâu đời nhất thế giới được đặt tên theo St. Romero và được quản lý chính Tổng Giáo Phận San Salvador. COAR là một ngôi trường, dành cho 1.000 trẻ em nghèo, từ mẫu giáo cho đến lớp 12.COAR là một ngôi nhà nuôi dưỡng và chăm sóc 50 trẻ em tại đây. COAR có phòng khám, phòng đào tạo nghề, và các nguồn lực khác dành cho  toàn bộ cộng động nghèo khó tại đây. Quý vị có thể nối kết với COAR và trao cho trẻ em ở El Salvador những phương thế an toàn và niềm hy vọng để thay thế các băng đảng.

Câu chuyện về COAR bắt đầu vào năm 1964, khi Giáo Phận Cleveland, Ohio, nhận El Salvador làm lãnh thổ truyền giáo. Cuối những năm 1970, khi cuộc nội chiến El Salvador bùn nổ, Đức Tổng Giám Mục San Salvador, Oscar Romero đã yêu cầu những người truyền giáo ở Cleveland làm việc với những người tị nạn. Những người truyền giáo đã phát hiện ra có trẻ em mồ côi trong các trại tị nạn, những trẻ em này đang trong tình trạng bị tổn thương: bệnh, đói, và bị thương. Chính vì vậy, họ đã mang những đứa bé này trở về giáo xứ của mình để chăm sóc thêm. Sau cái chết của Thánh Romero vào 24/03/1980, những người truyền giáo tại giáo xứ đã xây dựng riêng một trại trẻ mồ côi, và lấy tên của Đức Tổng Giám Mục Romero mà đặt cho nó. Tên COAR có từ đây.

Vào năm 1992, cuộc chiến ở El Salvador chấm dứt. Nhưng tại sao COAR vẫn rất cần sự giúp đỡ của chúng ta? COAR vẫn cần sự giúp đỡ của chúng ta là bởi vì di chứng của cuộc chiến là một nền kinh tế kiệt quệ. Chính sự nghèo đói là những nguyên nhân tệ hại nhất của thế giới này, dẫn đến sự bạo lực từ các băng nhóm tội phạm. COAR đưa ra tia hy vọng cho những vấn đề nan giải này. Đây chính là nơi an toàn cho trường học và các sơ dịch vụ cộng đoàn khác.

Hơn thế nữa, chương trình nội trú cho trẻ em là một trong những chương trình quan trọng nhất vì những đứa trẻ này không thể sống cùng với gia đình hoặc là chúng không có gia đình. Sự giúp đỡ của quý vị sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên những trẻ em này, tỉ dụ, có hai đứa trẻ mồ côi: một bé gái bị mắc hội chứng Down và bé trai có nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ. Cả hai em đều bị bỏ rơi tại bệnh viện lúc mới chào đời. COAR là ngôi nhà duy nhất mà hai em được biết. Hai em được chăm sóc y tế tận tình và có một mái ấm gia đình đầy yêu thương ở nơi đây. Một vài trẻ em đường phố trước khi đến cư ngụ tại COAR, chúng là những đứa trẻ ăn xin hoặc là những đứa trẻ trộm cắp thức ăn. Hiện tại thì các em đã có được thức ăn đầy đủ dinh dưỡng cho mỗi ngày. Đa số các em đến với COAR hiện nay, trước kia là những thanh thiếu niên chưa bao giờ tiếp xúc môi trường giáo dục. Còn bây giờ các em đang học đọc, học viết và làm toán, thậm chí các em còn được học về máy tính nữa. Về phần đông, sự thật hiển nhiên, các em có được một chiếc giường với một ngôi nhà an toàn để cư ngụ là một phép lạ đối với các em.

Quan trọng nhất, không còn một trẻ em nào là thành viên của một băng đảng hoặc nạn nhân từ các băng đảng. Nhưng phép lạ này là do chính quý vị mang đến cho các em. COAR mời gọi quý vị chung tay giúp đỡ, và COAR rất cần sự quãng đại tương trợ của quý vị dành cho các em.

Để biết thêm thông tin về Coar Peace Mission, Inc., vui lòng truy cập trang web của họ tại www.coarpeacemission.org.

Để ủng hộ COAR PEACE MISSION, INC., Vui lòng nhấp vào nút bên dưới để quyên góp và chọn giáo xứ của bạn trong Tổng giáo phận Los Angeles và / hoặc nhập Nhóm 1570 vào hộp ghi nhớ. Chúa phù hộ!

COAR 은 “성 오스카 로메오의 마을”을 의미합니다. 이는 성 로메오의 이름을 따서 붙인 세계에서 가장 오래된 기구이며, 산 살바도르 대교구에 의해서 관리되어 오고 있습니다. COAR 은 유치원부터

12 학년까지의 1000 여명의 빈곤한 아이들을 위한 학교입니다. 또한 COAR 은 30-50 여명의 아이들을 위탁보호하고 있는 집이기도 합니다. COAR 은 공동체의 모든 빈곤한 이들을 도와주는 진료소, 직업훈련교육과 다양한 자원들을 가지고 있습니다. 여러분은 COAR 과 함께하고 엘살바도르의 아이들이 범죄조직에 들어가는 대신에 안전과 희망을 줄 수 있습니다.
COAR 의 이야기는 1964 년에 오하이오주의 클리블랜드교구가 엘살바도르를 선교지역으로 지정함으로써 시작합니다. 1970 년대 후반에 엘살바도르에 내전이 발생 했을 때 산 살바도르의 오스카 로메오 대주교는 클리블랜드의 선교사들에게 난민들을 위해 일해줄 것을 요청합니다. 이 선교사들은 아프고, 굶주리고, 정신적 외상이 있는 이들이 있는 수용소에서 고아들을 보았습니다. 그리하여 그들은 그 아이들을 더 각별히 신경쓰기 위해서 자신들의 성당으로 데려갔습니다. 1980 년 3 월 24 일 성 로메오가 살해당한 이후, 그들은 고아원의 이름을 성 오스카 로메오의 이름으로 지었고, COAR 은 탄생하게 됩니다.
1992 년에 엘살바도르의 내전은 끝이 났습니다. 그렇다면 왜 COAR 은 아직도 여러분의 도움을 필요로 할까요? 그 전쟁의 유산으로 엘살바도르의 경제가 산산히 부서졌기 때문에 COAR 은 아직도 여러분들의 도움을 필요로 합니다. 그 가난은 사람들을 범죄조직으로 향하게 만들었고, 이는 세계에서 가장 위험한 범죄조직 중의 하나가 되었습니다. COAR 은 이러한 문제들 가운데에서 희망을 제공합니다. COAR 은 학교와 다른 지역 봉사활동을 위한 안전한 장소입니다.
하지만 가족과 함께 살 수 없거나, 가족들이 없는 아이들을 위한 COAR 의 거주 프로그램은 COAR 의 가장 중요한 프로그램입니다. 여러분의 도움은 태어나면서부터 버려진 다운신드롬이 있는 여자아이나, 여러 건강문제가 있는 남자아이들을 직접 만져주고 치료해줄 것입니다. COAR 은 그들이 알고 있는 유일한 가정입니다. 그 아이들은 최고의 의료지원을 받고 있고 따뜻하고 사랑스러운 가정을 가지게 되었습니다. 우리 아이들 중의 일부는 그들이 COAR 에 오기 전에 음식을 구걸하거나 도둑질을 하며 길거리에서 살았습니다. 현재 그 아이들은 좋은 영양소가 있는 음식을 매일 먹고 있습니다. COAR 에 온 대다수의 아이들은 학교에 한번도 가지 못한 어린 십대의 아이들 입니다. 지금 그들은 읽는 것과 쓰는 것 그리고 수학을 배우고 있습니다. 심지어 그들은 컴퓨터를 배웁니다. 많은 이들에게 간단한 사실은 그들이 침대를 가지고 있고, 안전한 집에 산다는 것이 기적이라는 것입니다. 무엇보다 중요한 것은 어느 누구도 범죄조직의 일원이거나 범죄조직에 의해서 희생되지 않았다는 것입니다. 이것은 여러분들이 이 아이들에게 가져다 주는 기적입니다. COAR 은 여러분의 도움을 초대하고 필요로 합니다.

Coar Peace Mission, Inc.에 대한 자세한 내용은 웹 사이트 www.coarpeacemission.org를 방문하십시오.

COAR PEACE MISSION, INC.를 지원하려면 아래 버튼을 클릭하여 기부하고 로스 앤젤레스 대교구에서 귀하의 본당을 선택하거나 메모 상자에 Group 1570을 입력하십시오. 신의 축복이 있기를!

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop